• Tekening-onderzoek


  Veel kinderen vinden het moeilijk om onder woorden te brengen wat ze voelen en wat er in hen omgaat. Tekeningen zijn spiegels die de belevingswereld zichtbaar maken. De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over je zelf te vertellen. Tekenen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen. Vanwege de authenticiteit van de kindertekeningen, kunnen we kinderen ermee volgen en hun begeleiden. Ik heb geleerd om te kijken naar de taal in de tekening. Elke tekening is uniek. Als we die begrijpen, herkennen we ook de eventuele verborgen hulpvraag. Ik spreek het kind vanuit een holistische visie aan. 

  Ik heb de praktijkgerichte opleiding kindertekeningen leren lezen en begrijpen gedaan. 'Tekenen is meer' bij Bauk Zwaan. Ik heb veel onderzoek gedaan tijdens deze opleiding want in de praktijk moet je het leren. Door de inbreng van anderen en de feedback heb ik zelf ontdekt wat de meerwaarde is van deze manier van werken. 


   

   

 • Hoe werkt een Tekening-onderzoek ?

  De tekenontwikkeling loopt synchroon met de ontwikkelingsfases. Zodra een kind de eerste woordjes kan zeggen, zet het vaak ook de eerste krassen op papier. Bij het eerste contact met uw kind vind ik het belangrijk dat het kind zich veilig voelt. Dat doe ik door eerst wat te kletsen een muziekje op te zetten of een verhaaltje voor te lezen. In deze veilige omgeving voelt het kind zich prettig en zijn er geen belemmeringen om iets op papier te zetten.

  De eerste tekenopdracht stem ik af op uw kind. Ik onderzoek de ontwikkelingskenmerken per fase/leeftijd: Klopt de tekening met bijvoorbeeld de leeftijd. Zo ontdek ik de motorische vaardigheden die te zien zijn in de tekening: wat laat het beeld in zijn geheel zien? Sluiten de vormen? Hoe is de manier van tekenen? Ook is de sociaal emotionele kant te zien in de tekening: Hoe is het kleurgebruik en hoe worden de lijnen op papier gezet. Soepel of strak, rond, recht? Klopt dit bij de leeftijd/te verwachten ontwikkeling? Elke tekening is een totaal plaatje. Je kan er niet zomaar een stukje uit halen. Het vraagt steeds eenzorgvuldig kijken en ontdekken welke vervolgopdracht aansluit bij uw kind.

  In de tekensessies die volgen gaat het kind aan de slag met gerichte tekenopdrachten. Hierbij maak ik gebruik van verschillende materialen zoals; wasco, potloden, ecoline, pandakrijt. Maar ook klei en ondersteunende coaching materiaal
  Door gerichte tekenopdrachten te geven, kan je patronen doorbreken en kan je datgene waarin het kind eerst vastliep transformeren en in beweging krijgen. Door op deze manier te werken voelt het kind zich gehoord, gezien en begrepen. De beeldtaal en symboliek in een tekening kunnen lezen is een fijne manier om met het kind aan het werk te gaan. Deze krachtige methode draagt bij aan een positieve ontwikkeling.

 • Als we na een kennismaking zijn overeengekomen een tekening-onderzoek te starten plannen we een afspraak in voor een intakegesprek.
  Tijden het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en het doel. Ook leg ik uit hoe een onderzoek werkt middels tekenen.

  Een sessie doe ik één op één met uw kind en duurt maximaal een uur. We spreken naar aanleiding daarvan hoe het vervolgproces gaat.
  Een tekening-onderzoek traject bestaat uit:

 •  

  • intakegesprek
  • 6 teken-sessies
  • materialen
  • tussentijd mailverkeer en/of telefoongesprekken
  • 2 à 3 evaluatie/overlegmomenten
  • tips en adviezen voor thuis

  Kosten tekening-onderzoek traject €550,- euro
  Ook is er mogelijkheid van het onderzoeken van losse tekeningen.

  contactformulier

 • Ik vond het heel fijn om bij Rebecca te tekenen. Door het tekenen werd ik rustig en kon ik beter voelen wat ik nu wil en hoe ik het wil.

  Door de opdrachten die ik kreeg van Rebecca hielp het mij om te ontdekken wat mijn kwaliteiten zijn. Ik ben Rebecca erg dankbaar ( meisje 13 jaar).