Klachtenprocedure

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik er alles aan doen en mijn uiterste best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen weke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zijn  voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkenen(n). Uiteraard hoop ik dat het niet zo ver hoeft te komen en dat we, als er wat speelt samen uit kunnen komen.

Klachtenfunctionaris:
mevrouw L. de Boon
tel: 06-48445538
mail: bemiddeling@quasir.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte gehouden worden van mijn activiteiten op het gebied van hooggevoeligheid? Vul hier je naam en e-mail adres in.